Als “zero gravity thinker” kijk ik graag mee in een organisatie, in een bestaand ritme of bestaande cultuur.

Barton Rabe beschrijft de term als volgt: “mensen (meestal gezocht buiten het eigen bedrijf) die breed kunnen en durven denken, en durven/kunnen zeggen wat ze vinden. Mensen die starten met vragen om uitleg, waarbij zelfs soms bij een ogenschijnlijk nulpunt begonnen wordt. Niet omdat ze echt niets weten, wel om het team, of de leidinggevende te prikkelen bij de start te beginnen.” Ik zal starten met de vraag waarom jullie doen wat jullie doen, en waarom het op deze manier gebeurt. Door op deze vragen goede antwoorden te vinden, kan ik jullie prikkelen tot nieuwe inzichten voor de toekomst.

Juist iemand die nog geen expert is binnen het bedrijf, iemand die de “gewone paden” niet kent, stelt deze “gewone” dingen ter discussie. Hierdoor ontstaat er ruimte voor  innovaties, voor verandering en verbetering, iets waar ik graag in wil ondersteunen.

Deze ruimte biedt de organisatie de kans om de huidige manier van werken te verbeteren, waardoor tijd, geld en energie bespaard wordt, en er ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen.

Nu investeren door stil te staan bij wat je doet biedt kansen voor de toekomst.