Binnen coaching kunnen we besluiten ACT in te zetten.

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy, een relatief nieuwe vorm van Gedragstherapie, die door LEVdus zowel individueel als in een groep wordt aangeboden.

Binnen ACT leer je om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te stoppen. Hierdoor word je in staat om je aandacht te richten op de dingen die je werkelijk belangrijk vindt in het leven. De kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke omstandigheden uiteindelijk ten koste gaat van een vitaal en waardevol leven.

ACT is opgebouwd uit de volgende zes zuilen:
– Acceptatie: Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden.
– Defusie: Loskomen van je gedachten, zodat deze je minder snel zullen raken.
– Zelf als Context: Een andere, meer flexibele relatie met jezelf creëren.
– Hier en Nu: In contact komen met het hier en nu.
– Waarden: Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven.
– Toegewijd Handelen: Dingen gaan ondernemen op basis van je waarden.

Heb je interesse in of vragen over ACT, hetzij in groep of individueel, stuur dan een mail naar nicole@levdus.nl. Dan neem ik graag contact met je op.