Coaching kan bij LEVdus op twee manieren, individueel of met een team.

Bij individuele coaching ga je op zoek naar je persoonlijke doel, en vooral wat er nodig is om dit doel ook te behalen.  Dit doel kan liggen in privé zaken, maar ook in werkgerelateerde dingen.  Hierbij help ik je je eigen antwoorden te vinden. De oplossing kan ik je niet geven, ik kan je wel leiden naar je eigen waarheid en je eigen inzichten. Te ervaren dat je je eigen doel wél kunt behalen, is een heerlijke ervaring! Graag ondersteun ik je daarbij.

Bij coaching in een team ligt de nadruk van de coaching op het vinden van jullie gezamenlijke doel, en wat maakt dat het soms lastig is dit doel in het gezamenlijke vizier te houden. Wanneer iedereen begrijpt wat het doel is, en hoe elk teamlid invloed heeft op het behalen van dit doel, is de stap naar het daadwerkelijke behalen veel kleiner geworden. Samen dingen doen, samen positief met elkaar omgaan, en dan samen op weg naar het doel. Daarbij wil ik graag ondersteunen!

Wat versta ik onder coaching?

Jaren geleden hoorde ik coaching vergeleken worden met het werk van een buschauffeur. Iemand wil van A naar B, vertelt de chauffeur waar hij/zij naartoe wil, en de chauffeur helpt deze persoon daar sneller te komen dan wanneer hij/zij alleen zou moeten lopen. Dit verhaal lijkt op de wijze waarop ik coach, ik ga er namelijk van uit dat iedereen alles wat hij/zij nodig heeft al in zich heeft, in potentie.  Alleen herkennen mensen het soms niet, of beseffen niet dat ze de vaardigheden al hebben.  Wat ook voorkomt is dat iemand niet durft, denkt het niet te kunnen, of (onbewust) van zichzelf niet mag veranderen. Veranderen is spannend, eng, uitdagend, en soms lijkt het onveilig. Echter, pas wanneer je zélf een verandering inzet, kun je ervoor zorgen dat er iets in je leven verandert.

Bij deze verandering kan ik ondersteunen, bijvoorbeeld door te prikkelen, te spiegelen of vragen te stellen. Ik werk met NLP technieken, oefeningen uit de cognitieve gedragstherapie, oplossingsgericht werken, ACT, maar vooral gewoon met “gezond verstand”. Elke coachee krijgt dan ook zijn of haar eigen stukje ondersteuning.

Specifiek over ACT vind je in bij “ACT – Acceptance and Commitment Therapie” meer informatie.

Ik ga uit van kortdurende coachtrajecten. Dit hangt samen met mijn insteek dat iedereen in potentie alles in huis heeft. Wanneer de coachee zijn of haar weg weer alleen kan/wil bewandelen laat ik graag weer los.