Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. LEVdus aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website en/of de informatie die via deze website is verkregen.

Deze website bevat links naar andere internetsites die niet onderhouden of gecontroleerd worden door de webmaster of redacteurs van deze website. LEVdus stelt zich niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke sites. Links naar andere websites worden uitsluitend aangeboden als service, en het opnemen van dergelijke links op deze website betekent geenszins dat LEVdus gelinkte sites, webpagina’s, werking en inhoud of enige connectie met de oprichters daarvan, goedkeurt.

Verzetten afspraak

Een training dient minimaal een week vooraf verzet te worden, een coachsessie minimaal 24 uur vooraf. Wanneer dit niet gebeurt wordt deze afspraak toch volledig in rekening gebracht.

Gebruik  foto’s

Alle foto’s op deze site zijn eigendom van LEVdus, behalve de foto van mezelf. De foto’s zijn door LEVdus gemaakt.

De foto van mezelf is gemaakt door Herbert van REDmarketing.

Voor alle foto’s geldt dat ze niet gebruikt mogen worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door LEVdus.